Klachtenregeling en gedragscode

De Doula Academie hecht veel waarde aan het werkniveau van haar aangesloten leden. De klachtenregeling is bedoeld voor cliƫnten van Academie Doula's en/of voor zorgverleners die menen melding te moeten maken van een conflict wat op de werkvloer is ontstaan gedurende een baring of een prenataal consult.

De gedragscode schrijft voor hoe elke Academie Doula zich professioneel dient op te stellen gedurende haar lidmaatschap aan de Doula Academie.

Elke Academie Doula neemt kennis van en gaat akkoord met deze gedragscode voordat ze haar Doula Academie certificaat ontvangt.