Weet wat jij en je cliënt kunnen verwachten in een medisch traject

Wandel met een flinke dosis zelfvertrouwen het ziekenhuis binnen en weet je bij lastige casuïstiek gesteund door je mentoren en collega Academie doula’s

Veel zwangeren zijn bang om de regie te verliezen bij hun bevalling in het ziekenhuis. Met de juiste kennis is dit niet nodig. De additionele klinische kennistraining is de beste specialisatie voor doula’s. Zo heb jij als volwaardig doula alle instrumenten om je cliënt vol vertrouwen te begeleiden. Bij elk type bevalling geef jij meerwaarde. Deze aanvullende doula training bestaat uit drie theoriedagen en een certificering-traject. Je bent na start van je certificering traject twee jaar lid van de Doula Academie. Je moet 3 baringsbegeleidingen hebben beschreven in je studentenportfolio voordat je volledig gecertificeerd kan worden.

Na je certificering mag je twee jaar als Academie Doula werken. Elk opeenvolgende periode van twee jaar volstaat het certificering-traject om het logo van de Doula Academie uit te blijven dragen en de begeleiding te blijven genieten van je collega's en mentoren.

Het certificering-traject staat ook open voor senior doula’s met voldoende (toetsbare) klinische ervaring. Deze doula is aantoonbaar ervaren genoeg om de klinische training over te slaan. Door dit unieke systeem kunnen ervaren, kundige doula's zich bij de Doula Academie aansluiten.

moeder houdt baby vast in ziekenhuis
Huid op huid contact binnen klinische protocollen leren faciliteren

Blijf deskundig met aanvullende trainingen

Je volgt idealiter jaarlijks een cursus op een gebied waar jij meer verdieping op behoeft. Dit is op aanraden van de Doula Academie, maar niet verplicht.

We zien graag dat jij je blijft ontwikkelen en verdieping zoekt als doula. De Doula Academie zal actief een training-agenda met haar studenten delen zodat je weet wat er te leren valt en binnen welke discipline. Ook ontwikkelt de Doula Academie een eigen cursus aanbod waar onze Academie Doula's 10% korting op krijgen!

Doula Academy-84 kopie.jpg
Leer een klinische VBAC badbevalling te begeleiden

Curriculum van de Doula Academie

Het theorie-curriculum van de additionele klinische kennis training bestaat uit drie losse theorie dagen. Aan bod komen onder meer obstetrie en protocollen, communicatie en pathologie. Deze theorie dagen volg je in Monnickendam op onze prachtige leslokatie aan het water.

Certificering-traject

Binnen een maand na het volgen van certificering-traject is er één dag zelfstudie ingecalculeerd voor onderzoek en reflectie. Je zal een paper moeten schrijven en deze bespreken met je mentor. De certificering is primair gericht op het onderhouden van je parate kennis met daarnaast ook het aantoonbaar opdoen van praktijk ervaring. Het certificering-traject is alleen toegankelijk bij het halen van het schriftelijk theorie examen. Dit traject herhaal je elke twee jaar om volwaardig Doula Academie lid te blijven.

Daarnaast houd je actief een studentenportfolio bij wat door je mentor besproken wordt bij je definitieve- én je hercertificering. Je studentenportfolio is dus belangrijk voor jou en kan je zien als jouw persoonlijke ontwikkelings CV. Je beschrijft tenminste 3 bevallingsbegeleidingen inclusief zelfreflectie in dit portfolio voordat je definitief gecertificeerd kan worden.

beensteun of doula
Weet wat kan met een ziekenhuisbed